A 90 ÉVES CSANÁDY ANDRÁS KÖSZÖNTÉSE

Csanády András gazdaságfilozófus és szociológus, 2015-ben az RMKT
Wesselényi Miklós díjával kitüntetett tagjának 90 éves születésnapját köszöntjük. (2019. 09. 27.) 2015-ben írt laudációmban már részletesebben ismertettem az erdélyi közgazdászok érdekében végzett munkásságát (http://193.231.19.17/kozgazdaszforum.ro/admin/upload/495_2015_1_laudacio6.pdf ).


Csanády András behatóan kutatja az erdélyi és főleg a székely vidék gazdasági és társadalmi lemaradásának okait és kitörési esélyeit, kiemelten a szegénység leküzdésének útjait és az együttműködés formáinak kialakításához vezető lehetőségeket.


Legújabb tanulmányát „Kőröspatak – Kálnok község társadalmának vizsgálata” címmel ez év augusztusában fejezte be és küldte el nekem is.
Közleményeivel, amelyekben: az egyenlőtlen fejlődésnek, a foglalkozás és
felhalmozás lehetőségeinek, a kiszorulók esélyeinek, a falusi gazdálkodás
feladatainak, a paraszti önellátás módjának székelyföldi kérdéseit vizsgálja az RMKT tagságát is arra próbálja ösztönözni, hogy foglalkozzanak többet ezekkel az egész közösség számára olyan fontos kérdésekkel. Csanády András a jellegzetes erdélyi térségek tanulmányozásával és figyelemre
méltó elemzéseivel maradandót alkotott. Remélhetőleg folytatja munkáját a
jövőben is.

Ehhez kívánunk Neki sok erőt és jó egészséget. Szívből reméljük, hogy továbbra is az erdélyi közgazdász társadalom élő lelkiismerete marad.

Vincze Mária