A Secuiana RT Controlling menedzsert keres

A Secuiana RT, Románia egyik legrégebbi, főként férfinadrágokra specializálódott, textilipari vállalata
működésének hatékonyabbá tétele céljából Controlling Managert alkalmaz. Az állás feladatköreit és
követelményei megtalálják alább.
A feladatkörök
• A társaság működési tevékenységének nyomon követése, elemzése és beszámolók összeállítása
• Az elemzéshez/jelentésekhez szükséges adatkinyerési/feldolgozási folyamatok optimalizálása
• Az értékesítési/munkaponti csoportok által időszakosan küldött jelentések/információk összegzése
• A kitűzött célok és az elért eredmények közötti különbségek összehasonlítása, elemzése
• A meglévő folyamatok/eljárások hatékonyabbá tételére irányuló javaslatok megfogalmazása
Általános feladatok:
• A kontrolling csapat koordinálása a vállalati szabályoknak és határidőknek megfelelően
• A gondjaira bízott alkalmazottak szakmai fejlődésének biztosítása
• Más osztályokkal való hatékonyan együttműködés a pénzügyi és működési ellenőrzés ellátása
érdekében
Pénzügyi és működési controlling manager feladatai:
• Koordinálja és felügyeli a kontrolling tevékenységet a Csoport és a társaság előírásainak megfelelően
• Kialakítja a szükséges helyiségeket (eljárások, szabályok, munkamódszerek) a csoport/társaság
szabályai szerint és a meghatározott határidőn belül végrehajtandó monitoring, elemzési és jelentési
tevékenységhez.
• Koordinálja a vállalati igényeknek megfelelő beszámolási rendszer kialakítását, adminisztrációját és
fejlesztését
• Megszervezi az időszakos üzemi beszámolási tevékenységet – gondoskodik a jelentések időben és a
kialakított struktúra szerint történő kiadásáról, az adatok teljességéről és helyességéről
• Interaktív eszközt hoz létre, kezeli és fejleszti annak érdekében, hogy gyorsan reagáljon a felhasználói
igényekre (Cockpit)
• Alkalmi elemzéseket, jelentéseket készít a vezérigazgató / cégvezetés / hierarchikus felettese részére
525400, Târgu Secuiesc, Str.Păcii, nr. 42, Județul Covasna, Romania
• Az operatív részlegekkel folytatott kommunikáció alapján megállapítja: az operatív beszámolók
(beszerzések, értékesítések stb.) típusát, részletezettségét és gyakoriságát, amelyekre a társaságnak
szüksége van a tevékenysége végzéséhez.
• Kezeli a nettó működési fedezet számítási rendszerét, és szükség esetén beavatkozik az ingadozások
okainak azonosítása és fellép a különböző forrásokból származó hibák kiküszöbölése érdekében
• Biztosítja az operatív részlegek (Beszerzés, Értékesítés, Marketing) által belsőleg használt,
rendszerezetlen információk adatbázisokba (SQL) történő importálását.
• Támogatást nyújt más részlegeknek (Értékesítés, Marketing, Beszerzés, Pénzügyi, Hitelkockázat, HR) az
időigényes folyamatok automatizálásában, tevékenységük racionalizálása érdekében
• Ellátja a külső/belső auditorokat az általuk kért információkkal
• A hierarchikus elöljáró felkérésére gondoskodik a több osztály együttműködésével járó projektek
összehangolásáról az új eljárások, munkamódszerek megvalósítása érdekében; technikai támogatást
nyújt az érintett osztályoknak
• Ha szükséges, távollétükben, átveszi a csapat bármely tagjának feladatait
• Ellátja a felettesek által meghatározott egyéb feladatokat
MUNKAKÖVETELMÉNYEK
Képzési szint: felsőfokú közgazdasági végzettség
Idegen nyelv ismerete: közép- vagy emelt szintű angol nyelvtudás
Számítógépes ismeretek: Word, Excel, pénzügyi-számviteli menedzsment programok.
Munkatapasztalat: min. 2 év
Bővebb információért hívja a +40 786 902 200 telefonszámot. Jelentkezéshez kérjük küldje el szakmai önéletrajzát a bgyergyai@secuiana.ro villámposta címre.