AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÁS MÚLTJÁBÓL I. KÖTET

AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÁS MÚLTJÁBÓL I. KÖTET

A könyv első, szerény kísérlet arra, hogy az erdélyi magyarság története új fejezettel bővüljön. A kötet olyan korábban élt erdélyi elődök írásait mutatja be, amelyekben jól felismerhetőek mind a merkantilizmus, mind a fiziokrata vagy éppen a klasszikus gazdaságtan elemei, illetve azok hatása.

TARTALOMJEGYZÉK
 • Egyed Ákos: Előszó
 • Csetri Elek: Az erdélyi gazdasági gondolkodás előzményeiről a XVIII. század végéig


I. Rész

 • Egyed Ákos: Magyar gazdasági gondolkodás Erdélyben a XIX. században
 • Csetri Elek: Wesselényi Miklós, a gazdasági reformer
 • Imreh István: Bölöni Farkas Sándor
 • Somai József: Brassai Sámuel – a közgazdász
 • Egyed Ákos: Mikó Imre gróf Erdély mezőgazdaságáért
 • Gaal György: Berde Áron, Erdély első közgazdász professzora
 • Egyed Ákos: Köváry László közgazdasági nézetei
 • Debreczeni-Droppán Béla: Debreczeni Márton és az erdélyi bányászat
 • Farkas Mária: Rajka Péter, az erdélyi gépgyártás úttörője


II. Rész

 • Csucsuja István: A közgazdaságtudomány fejlődése Erdélyben a XX. században
 • Kerekes Jenő, Somai József: A gazdasági oktatás története Erdélyben
 • Birtalan Ákos: Barabás Endre, a székelyföld gazdasági érdekeinek képviselője
 • Kovách Géza: Gávai Gaál Jenő, tudományos és pedagógiai munkássága
 • Székely András Bertalan: Venczel József és az erdélyi magyar gazdaságtudomány
 • Farkas Zoltán: Szász Pál, az EGE vezéralakja
 • Vincze Gábor: Az erdélyi magyar szövetkezetek félévszázada
 • Guzs Ferenc: Balázs Ferenc, a szövetkezeti mozgalom apostola
 • Guzs Ferenc: Nagy Zoltán és az erdélyi magyar szövetkezeti mozgalom