AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÁS MÚLTJÁBÓL II KÖTET

AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÁS MÚLTJÁBÓL II KÖTET

Első tanulmánykötetünk több jeles erdélyi személyiség munkásságát igyekezett feltárni, ezek mellé most újak csatlakoznak: Orbán Balázs, Kós Károly, Szentkirályi Zsigmond, Jakabffy Elemér, Gyárfás Elemér, Pethe Ferenc, Kislégi Nagy Dénes, Kovrig Béla, Oberdig József György, Nagy Miklós, Imreh István. Annál lényegesebb ennek a tanulmánykötetnek a megjelentetése, mivel a majdnem egy évszázada kisebbségbe került tudománytörténetünknek eddig sem volt elegendő, hogy ezeknek a kiemelkedő szakembereknek gazdag értéket hordozó tevékenységét elemezze, és megismertesse a jelen és jövő generációival.

TARTALOMJEGYZÉK
 • Somai József: Előszó
 • Süle Sándor: A polihisztor kisszántói Pethe Ferenc és Erdély
 • Debreczeni-Droppán Béla: Szentkirályi Zsigmond akadémikus, a magyar nyelvű bányászati szakírás úttörője (1804-1870)
 • Zepeczaner Jenő: Orbán Balázs nemzetgazdasági eszméi
 • Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a kisebbségi gazdasági gondolkodás
 • Somai József: Gazdasági gondolkodás Kós Károly életművében
 • Csucsuja István: Gyárfás Elemér korának gazdaságáról

 

 • Harmat Zsigmond – Hild Márta: Kislégi Nagy Dénes (1884-1984). Egy évszázadot átívelő életút
 • Egyed Ákos: A Székelyföld közgazdasági és társadalmi helyzete az 1902-es Székely Kongresszus tükrében
 • Somai József: A Székely Kongresszus és üzenete a mának a szövetkezetek ügyében
 • Garda Dezső: Az arányosítás és a tagosítás témakörének vitája a csíktusnádi Székely Kongresszuson
 • Kerekes Jenő: Kovrig Béla (1901-1962)
 • Tóth Szilárd: Oberding József György
 • Csetri Elek – Farkas Zoltán: Nagy Miklós (1913-1988)
 • Vofkori Mária: Imreh Istvánról