Értékek és célok

Az RMKT a romániai magyarság gazdasági megerősödését és fejlődését folyamatosan támogató, meghatározó szakmai szervezete.

Küldetése:

·         Országos és regionális  gazdasági projektek kezdeményezése és aktív támogatása,

·         kivitelezése.

·         Romániai magyar közgazdászok szakmai összefogása,

·         fejlesztése és aktivizálása.

·         Vállalkozók,  vállalkozások, szövetkezetek, közbirtokosságok és más szervezetek szakmai támogatása

·         A romániai magyar gazdasági kutatás és oktatás támogatása. A végzősök szakmai integrálása.

Értékei

·         Szakmaiság

o   Magas szakmai szintű programok

o   Romániai magyar gazdasági oktatás

o   Vállalkozók szakmai fejlődésének támogatása

o   Gazdasági szakemberek szakmai fejlesztése

o   Az erdélyi magyar gazdasági felsőoktatás támogatása

o   Azerdélyi magyar gazdasági kutatás népszerűsítése

o   Szakmai publikációk megjelentetése

o   Szakkönyvtár fenntartása és fejlesztése

·         A romániai magyarság iránti elkötelezettség

o   Céltudatosság

o   Magyarságtudat

o   Közösségi munka

o   Szervezeti, közösségi háló

·         Szenvedély

o   Aktív részvétel

o   Önkéntesség

o   Áldozatkészség

o   Elhivatottság

o   Barátság

·         Nyitottság és befogadókészség

o   Együttműködés hazai és külföldi gazdasági szervezetekkel

o   Együttműködés romániai magyar szervezetekkel

o   Sokszínű tagság

o   Innovációközvetítés

·         Politikai függetlenség

o   A romániai magyarság gazdasági fejlődését célzó projekt alapú szakmai együttműködés politikai szervezetekkel

o   az RMKT nem vállal tagságot egyetlen politikai pártban sem

o   Az RMKT nem kampányol egyetlen politikai párt oldalán sem, és nem támogatja a tagjai politikai kampányát

o   Az RMKT nyitott tagjainak politikai szerepvállalásával szemben, elvárva mindazonáltal, hogy tiszteletben tartsák a szervezet politikai függetlenségét

·         Kölcsönös tisztelet

o   Mások munkájának megbecsülése

o   A közösen végzett munka élvezete és tisztelete

o   A jobbítási szándék és a cselekvés előzze meg a kritikát