Iránytű mindennapi pénzügyeidhez

Immár kézbe vehető és megvásárolható Bitai László második kötete, a Magyar Mágnás útikalauz – Iránytű mindennapi pénzügyeidhez című könyv, amely a Pénzügyi kézikönyv kibővített kiadása. A könyv mindennapi pénzügyi kérdésekre ad tanácsokat, hogy hogyan takarítsuk meg pénzünket, hogyan érdemes befektetnünk, hogyan készítsünk költségvetést, egyáltalán hogyan kezeljük tudatosan pénzügyeinket.

Milyen jól hangzana, ha minden magyar ember nemzetünk felemelkedésén munkálkodna… de előbb mindenkinek a saját üres gyomra jut eszébe – jogosan. Ezért hát arra kell törekednünk, hogy minden atyánkfiának legyen megélhetése biztosítva és anyagi jóléte rendezve.

Bitai László

A könyv elsősorban fiataloknak és pályakezdőknek íródott, de mindenki számára nyújthat hasznos tudnivalókat.

A kötetet 15 lejért vásárolhatják meg a kedves érdeklődők az RMKT központi irodájában (Kolozsvár, Aurel Suciu utca, 12/2. szám), amelyet igények szerint postai úton is elküldünk.

 

Az RMKT korábbi kiadásai

 

  1. Az Erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából I.-III.

A három kötet 39 erdélyi jeles személyiség életművének feltárása – így együtt – nemcsak a gazdasági tudománytörténet epizódjelenségeit célozza, hanem Erdély népének századokra menő viszontagságait összesítő gazdasági gondolkodás közismeretét teszi lehetővé. Nem engedhetjük meg, hogy ez a gazdag hagyaték a tudománytörténet süllyesztőjében maradjon. A kötet nem egyszerűen bibliográfiák vagy tanulmányok gyűjteménye, hanem olyan személyek életútjai, és értékeinek feltárása, akiknek az elméit élénken foglalkoztatták Erdély gondjai és sorskérdései, gazdasági nehézségei (Lásd I. és II. kötetet: Orbán Balázstól Jakabffy Elemérig, Pethe Ferenctől Szentkirályi Zsigmondig, Bölöni Farkas Sándortól Kós Károlyig és Gyárfás Eleméren át Imreh Istvánig stb.) A kötetünkben szereplő személyiségek munkásságukkal mindannyian a transzszilvanizmus tudatos vagy intuitív építői, az erdélyi szellem, az erdélyi élet alkotói, de ugyanakkor nemcsak az erdélyi, s nemcsak a magyar, hanem az egyetemes értékek hazai teremtői is voltak.

Somai József

  1. Erdélyi Magyar Gazdasági gondolkodók Panteonja (2014)

(…) Ez az ismertető album abból született, hogy az erdélyi nagy személyiségeinknek a gazdasági életünk alakulásához való hozzájárulását felelevenítse, ehhez Dabóczi Géza vizuális emléket állítson, s a szövegrész ismertesse azoknak a munkásságát, akiknek a gazdag hozadéka Erdélyben a gazdaságtudományok alapköveinek letételéhez is hozzáadták szellemiségüket. (…)

Somai József

  1. Szövetkezetek Erdélyben és Európában (2007)

(…)Kötetünk, amely a 2003-tól az RMKT égisze alatt munkálkodó szövetkezeti kutatócsoport tagjainak tanulmányait egyesíti, azt kívánja bemutatni, hogy Erdélyben létezett és kiváló teljesítményekkel működött a magyar szövetkezeti intézményrendszer, mindaddig, míg a kommunista állam 1945-től kezdődően létalapjában támadta meg és számolta fel 1948-ban a romániai magyarság felét magában foglaló magyar szövetkezeti hálózatot: (…)

Hunyadi Attila

  1. Gazdaság és gazdaságtudományok Brassai Sámuel életművében (2006)

Brassai Sámuel hozzájárulása az erdélyi magyar gazdasági gondolkodáshoz sokkal nagyobb jelentőségű, mint ahogyan azt a tudománytörténetnek a közvéleménnyel ismertetnie sikerült. (…) Másodsorban mind a mai napig nem történt meg az erdélyi magyar közgazdaság-tudomány kezdeti időszakának és kialakulásának tudománytörténeti feldolgozása, amelyben Brassai kiemelkedő helyet foglalt el.

dr. Kerekes Jenő

  1. Román – Magyar Gazdasági Szakszótár/ Magyar – Román Gazdasági Szakszótár

A szótárakat 30-30 lejért vásárolhatják meg a kedves érdeklődők az RMKT központi irodájában (Kolozsvár, Aurel Suciu utca, 12/2. szám), amelyet igények szerint postai úton is elküldünk.

 

  1. Közgazdász Fórum

A Közgazdász Fórum a Romániai Magyar Közgazdász Társaság szakmai kiadványa. 1998 óta megjelenik, első években négyhavonta, majd kéthavonta és 2005 után havonta 500 példányszámban. Jelen pillanatban évente 4 lapszám jelenik meg. Ebben a lapban úgy hazai mint külföldi közgazdászok (egyetemi tanárok, kutatók és gazdasági szakemberek) tanulmányai jelennek meg. Ugyanakkor lehetőséget adunk a fiataloknak is, hogy gazdasági témájú dolgozataikat publikálhassák. Publikációink bemutatták az erdélyi gazdasági oktatás történetét a XIX. századtól kezdődően napjainkig, fényt derítve azon jeles személyiségekre, akik hozzájárultak a gazdasági gondolkodás fejlődéséhez. Gyakran került bemutatásra a régiók gazdasági helyzete is.

A tanulmányok mellett, minden szám tartalmaz aktuális törvénykezéseket, az oktatással – képzéssel kapcsolatos híreket, ösztöndíjlehetőségeket, felvételi tájékoztatókat, konferencia ismertetőket.

Kiadványunk célja, hogy lehetőséget nyújtson a kutatásból eredő valamint a gyakorló közgazdászok tapasztalatait összefoglaló szakdolgozatok publikálására.