Székelyföld gazdasági kapuja

I. Kárpát-medencei vállalkozói konferencia

Marosvásárhelyen tartották a hét végén az első Kárpát-medencei vállalkozói konferenciát, melyen közel 300 vállalkozó, cégvezető és meghívott vett részt Erdélyből, a Vajdaságból, Felvidékről és Magyarországról. A szervezők – a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és a St. Georgius Manager Club – hagyományteremtő szándéka az volt, hogy valamennyi sikerágazat képviselve legyen.

A házigazdák köszöntőbeszédeikben Marosvásárhely, Maros megye szerepét hangsúlyozták. A meglévő potenciálok és fejlesztési lehetőségek a térség kapuja szerepének felvállalását teszik lehetővé. Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a lassan, de fejlődő infrastruktúra, beleértve a repülőteret is, ahonnan naponta indul járat Budapestre, a Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok gyors felfutását biztosítja, amit támogat az anyaország is. Farkas Balázs csíkszeredai konzul felszólalásában azt mondta: a magyar kormány egységes gazdasági téren gondolkozik. A nemzetrészek felvirágoztatása nem képzelhető el gazdasági fejlesztés nélkül. Az oktatási és kulturális programok mellett nagy hangsúlyt kapnak a gazdaságiak is. Az összefogás nemcsak a politikai, hanem a gazdasági szférában is meg kell valósuljon.

A fentiekkel összecsengve Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke hangsúlyozta: a cél az, hogy hosszú távon olyan Kárpát-medencei árualapot hozzunk létre, amelynek meghatározó szerepe lesz nem csak az európai piacokon. A pénzen kívül a kapcsolatok a legfontosabbak, és ebben kovász akar lenni az általa vezetett alapítvány.

A részt vevő vállalkozókkal beszélgetve kiderült, hogy korántsem elégedettek a helyi gazdasági körülményekkel. A rendezvénynek helyt adó Kultúrpalota házigazdájaként felszólaló Soós Zoltán is keserűen megjegyezte: száz év után is abból élünk, amit Bernády György és merészet álmodó csapata egy évszázada megvalósított. Reménykedett, hogy az idei helyhatósági választásokon ezen radikálisan változtatni lehet.

A román jegybank igazgatótanácsának volt tagja, Nagy Ágnes a jelenlegi hazai és nemzetközi gazdasági kilátásokat elemezve felhívta a vállalkozók figyelmét, hogy a partneri kapcsolatok felértékelődtek az utóbbi években. Figyelembe kell venni a felnövekvő generációk fogyasztási szokásait. A kormányok egyre jobban eladósodnak, alacsonyak a költségvetési bevételek, kevesebb jut beruházásokra, mivel nőnek a jóléti kiadások. Az eddigi multilaterális kapcsolatok helyett bilaterális kapcsolatok jönnek létre.

Besenyei Sarolta, a CED marosvásárhelyi igazgatója és egyben a rendezvény egyik főszervezője a konferenciát záró sajtótájékoztatón megelégedetten állapította meg, hogy már az első két nap után sikeresnek mondható kezdeményezésük, hisz nemcsak naprakész információkat kaptak a romániai piacról a résztvevők, hanem több konkrét megállapodás is született. A hálózatépítés megkezdődött, a helyi cégeknek pedig lehetőségük adódott együttműködést kötni a Kárpát-medence más régióiban tevékenykedő vállalkozásokkal.

A rendezvény másik pillére az alig két éve létrehozott St. Georgius Manager Club. Szathmáry Zsolt elnök azt hangsúlyozta, hogy szándékuk volt a marosvásárhelyi sikersztorikat reflektorfénybe helyezni, ezzel is bizonyítva azt a szellemi potenciált, amire lehet építeni. Külön kiemelte a Wizz Air-alapító, a cég volt kereskedelmi igazgatójának, Abrán Györgynek és a Multinvest Kft. vezérigazgatójának, Gogolák-Hrubecz Zsoltnak az előadását.

Forrás: nepujsag.ro