Thinkonomy

Thinkonomy – Tudás. Közösség.
A Thinkonomy egy olyan platform, amely teret biztosít a minőségi tudásbázisra építkező gondolatok és vélemények megosztásának, összegzésének, csatornázásának és publikálásának. A mai modern technikai eszközök igénybevételével kíván véleményformáló szerepet vállalni a társadalmon belüli gazdasági, progresszív, racionális,
jövőorientált és értékelvű gondolkodás meghonosításában.

A Thinkonomy olyan − kellő szakmaisággal megírt, viszont nem feltétlenül tudományos − munkákat, cikkeket és véleményeket tartalmaz, amelyek egyszerűek és közérthetőek. A közölt anyagokat szerzőjük nevével és arcával
vállal, írásait szakmai érvekkel tudja alátámasztani ellenvélemények és vita esetén.

A projekt hosszútávú fennmaradásának zálogát az alapértékeket elfogadó közösség tudja képezni és tartalommal
feltölteni. A Thinkonomy elődjének tartja a KözMagot.

Elérhetőség: hello@thinkonomy.community.